מחנה הריכוז

בשמונה באוגוסט 1938, חמישה חודשים אחרי סיפוח אוסטריה לרייך הגרמני, הגיעו ראשוני האסירים ממחנה הריכוז דכאו. הסיבה למיקום למאוטהאוזן זה, כמו גם מיקום מחנה הלוויין גוזן שהוקם ב 1940- , היתה הקירבה למחצבות הגרניט. בהתחלה עבדו אסירי המחנה בהקמת המחנה עצמו, ובייצור חמרי חומרי הבניין למבנים המונומנטלים של גרמניה הנאצית עבור חברת מפעלי אדמה ואבן גרמניים בע"מ. עד 1943 היתה הפונקציה הפוליטית של המחנה - קרי הרדיפה העקבית ומהמאסר של מי שהיה או מי שנחשב בעיני הנאצים לאויב פוליטי – בראש סדרי העדיפויות. לזמן מה היו מאוטהאוזן וגוזן מחנות הריכוז היחידים שדורגו על ידי הנאצים בדרגת הקושי הקשים ביותר במערך מחנות 3. משמעות הדבר היתה שתנאי המאסר היו הריכוז הנאצים. שיעור התמותה היתה מהגבוהות ביותר ברייך. החל מ 1942/3- מקבלת העסקת האסירים בתעשיית החימוש חשיבות הולכת וגדלה, מספר האסירים גדל ומוקמים מחנות לווייניים רבים. בסוף 1942 היו 14,000 אסירים במאוטהאוזן, גוזן ומספר קטן של מחנות לוויין, ואילו ב 1945- היו במאוטהואזן על כל מחנות הלוויין שלו יותר מ 84,000- אסירים. למן המחצית השנייה של שנת 1944 הגיעו משלוחים רבים, רובם של אסירים שפונו ממחנות הריכוז שבמזרח, למאוטהאוזן. בנוסף מפורקים באביב 1945 מחנות הלוויין הנמצאים ממזרח למאוטהאוזן ומחנות עובדי הכפייה בהם היו יהודים מהונגריה, והאסירים מובלים ב”צעדות מוות” בכיוון מאוטהאוזן.

מחנות הלוויין

מחסור בכוח עבודה ברייך הגרמני לצד צרכים גוברים בכח אדם בתעשיית החימוש, הובילו לעלייה מתמדת בהעסקת אסירי מחנות הריכוז למטרות תעשיית המלחמה. בעודשמחנות הלוויין הראשונים הקמים ב- 1941 שימשו למטרות ה- אס. אס., החל מ- 1942 , עם מהקמת מחנה הלוויין שטייר-מוניכהולץ שהעסיק אסירים במפעל הנשק שטייר- דיימלר-פוך א.ג, הוקמו יותר מ- 40 מחנות לוויין בעיקר לצורכי תעשיית החימוש.  מתוך 84,000 אסירים אשר הוחזקו במרץ 1945 ברשת מחנות מאוטהאוזן, נמצאו 65,000 במחנות הלוויין. אסירי מחנות הריכוז עבדו בעיקר בייצור עבור שטייר-דיימלר-פוך א.ג, מפעלי הרייך הרמן גרינג ומסרשמיט ובמפעלי היינקל בייצור מטוסים, וכן עבור חברות הבנייה בהקמת מפעלי הייצור.

החל מסוף שנת 1943 נאלצו האסירים לבנות בעיקר אתרי ייצור תת-קרקעיים שהיו  ממוגנים מפני התקפות אוויריות. במסגרת זו נבנו, בין היתר, מחנה גוזן מחנות הלוויין הגדולים אבנזה ומלק. כריית המנהרות נעשתה תוך חוסר התחשבות בבריאותם ובחייהם של אסירי מחנה הריכוז ותבעה מספר גבוה במיוחד של קורבנות. כך, מהמחצית השנייה של המלחמה, הופך מחנה הריכוז במאוטהאוזן למרכז אדמיניסטרטיבי, שממנו חולקו האסירים למחנות הלוויין. אסירים חולים ובלתי כשירים לעבודה הוחזרו ממחנות הלוויין למוות וודאי במאוטהאוזן. כיום קיימות באתרי החוץ גוזן, אבנזה, מלק ושטייר תערוכות הפתוחות לביקור הקהל הרחב. 

אתר הזיכרון

למרות העובדה שחלקים נרחבים ממחנה הריכוז השתמרו, רבים ההבדלים בין מראה המחנה ביום 5.5.1945 לבין מראה אתר ההנצחה היום. עם סיום המלחמה היה המחנה באחריות האמריקאים, אולם בקיץ 1945 עבר לאחריות הרוסים, ששיכנו בו חיילים במשך מספר חודשים. ב 20- ביוני 1947 מסר צבא הכיבוש הסובייטי את שטח מחנה הריכוז לשעבר מאוטהאוזן לרפובליקה האוסטרית בעד התחייבות של זו להקים במקום אתר הנצחה. לצורך הפיכתו של המקום לאתר הנצחה פורקו ופונו רוב צריפי האסירים, כל צריפי ה- אס. אס. שעדיין היו קיימים, והתשית ששימשה להפעלת המחצבה. באביב 1949 נחנך אתר ההנצחה כ"אנדרטה ציבורית מאוטהאוז".בסתיו 1949 הוסר הלוט מעל אנדרטה צרפתית באזור צריפי הנהלת ה- אס. אס. לשעבר, האנדרטה הלאומית הראשונה. בהמשך, הוקמו אנדרטות לאומיות נוספות ואנדרטאות לזכר קבוצות נוספות מקרב הקורבנות. בתחילת שנות ה 1960- הוקם בית קברות בלב אתר ההנצחה במאוטהאוזן, בחלק ושטח בו עמדו צריפים 16 עד 19. אל " שכונה 2" מחנה בית הקברות הועברו שאריותיהם של יותר מ- 14,000 קורבנות מחנה הריכוז מאתרי קבורה המוניים בסביבת המחנה. לאחר שעבר התאמה לייעודו החדש, משמש בניין מנהלת. המחוז לשעבר כמוזיאון משנת 1970 מחודש מאי 2013 מוצגות בו שתי תערוכות הקבע "מחנה 1945 " ו"אתר הפשע מאוטהאוזן – הריכוז מאוטהאוזן 1938 – חיפוש עקבות". ב''אולם השמות'' החדש חקוקים שמותיהם של 81,000 הרוגי מחנה הריכוז מאוטהוזן ומחנות החוץ שלו המוכרים בשמותיהם.

הוראות הגעה

קשר

אסירים לשעבר במחנה הריכוז מאוטהאוזן ובני משפחותיהם יכולים לגשת לכל השירותים החינוכיים ללא תשלום. יש להזמין מראש בכתובת education@mauthausen-memorial.org.

את שעות הפתיחה, המחירים, תאריכים ומידע נוסף ניתן למצוא כאן: www.mauthausen-memorial.org (באנגלית).

 

אתר הזיכרון במחנה הריכוז מאוטהאוזן

שעות פתיחה, מחירים, הזמנה מראש ומידע נוסף תמצאו בכתובת

www.mauthausen-memorial.org (in English).

Erinnerungsstraße 1
4310 Mauthausen
Tel: +43 7238 2269-0
Fax: +43 7238 2269-40

Argentinierstraße 13, Top 103+104
1040 Vienna
Tel: +43 1 376 3000-100

E-Mail: office@mauthausen-memorial.org

inquiries@mauthausen-memorial.org מידע ארכיב אפשר לקבל תחת

אתר הזיכרון במחנה הריכוז גוזן

Georgestraße 6
4222 Langenstein
E-Mail: office@mauthausen-memorial.org